Το υπουργείο Οικονομικών με νέα εγκύκλιο του ορίζει τρεις ειδικές προθεσμίες για όλους όσοι δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Σκοπός η διευκόλυνση των ιδιοκτητών ΙΧ, που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους επιβληθεί πρόστιμο που φτάνει τα 150 ευρώ.
 
Στη νέα εγκύκλιο του υπουργείου αναφέρεται πως οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να μην επιβαρυνθούν με το υψηλό τέλος εκπρόθεσμου, που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Με αυτό το νέο «παραθυράκι» θα μπορούν να πληρώνουν 33 ευρώ αντί για 65 ευρώ.
 
Θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ξεπεράσει τους έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) μέχρι και ένα μήνα από τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου και εφόσον, αξιοποιήσουν τις παρακάτω ευνοϊκές προθεσμίες:
 
Α. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και τις 30/9/2015.
 
B. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015
 
Γ. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015.
 
πηγη.highoctane