Ελεγχοι - KTEO
Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου
1ος έλεγχος:Αφού συμπληρωθούν 4 χρόνια (με περιθώριο 4 εβδομάδες, 3 πρίν ή 1 μετά) από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Αυτό ισχύει για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και φορτηγά με μεικτό βάρος μέχρι 3,5 τόννων. Εξαιρούνται τα οχήματα του Ν. Αττικής για τα οποία ισχύει πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγ-χου Οχημάτων του Υ.Μ.Ε. 
Επόμενοι έλεγχοι: Κάθε 2 χρόνια (με περιθώριο πάλι 4 εβδομάδες).
Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων Ν. Αττικής για Τεχνικό ΅Ελεγχο από ΚΤΕΟ, το 2012. 
Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Ι.Χ. ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, με έδρα το Ν. Αττικής και κυκλοφόρησαν σαν καινούργια κατά τo έτoς 2008. Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ ( Δημόσια ή Ιδιωτικά ), στο χρονικό διάστημα, από τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία ( ημέρα και μήνα ) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, (π.χ. ημερομηνία 1ης αδείας 3-5-2008, ημερομηνία τεχνικού ελέγχου 3-5-2012, χρονικό διάστημα από 12-4-2012 μέχρι και 10-5-2012)
Σημείωση: Μια εβδομάδα πριν από το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα ελέγχου ο κάτοχος του αυτοκινήτου τηλεφωνεί στο ΚΤΕΟ για ραντεβού (τηλ. κέντρο για Αθήνα - Θεσσαλονίκη: 1525).
 

Κόστος ελέγχου
 
Κατηγορία οχημάτων
Κόστος (€)
Εκπρόθεσμη προσκόμιση μέχρι 15 μέρες
Εκπρόθεσμη προσκόμιση πέραν των 15 ημερών
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιβατικό
40
57
74
Λεωφορείο
74
111
148
Φορτηγό μέχρι 3,5 τόννους
52
74
96
Φορτηγό 3,5 - 12 τόννους
60
90
120
Φορτηγό μεγαλύτερο 
από 12 τόννους
70
105
140
 
Κόστος επανελέγχου
 
Είδος οχήματος
Κόστος επανελέγχου (€)
Εκπρόθεσμος επανελέγχος (€)
Επιβατικό
9
17
Λεωφορείο
18
37
Φορτηγό μέχρι 3,5 τόνους
11
22
Φορτηγό 3,5-12 τόνους
15
30
Φορτηγό πάνω από 12 τόνους
17
35
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        πηγη.autotriti